Ceanglaítear le halt 6(4) den Acht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015, ar gach comhlacht poiblí liosta a fhoilsiú ina léirítear ainm, grád agus sonraí gearra maidir le ról agus freagrachtaí gach “Oifigeach Poiblí Ainmnithe” de chuid an chomhlachta.

 

Is é cuspóir an liosta:

 

Ainm Eagraíocht Teideal an Phoist
Charles Flanagan An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais An tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais
Aodhán Ó Ríordáin 

 

An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais

 


An tAire Stáit ag an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus na Gaeltachta – le freagracht speisialta as an gComhionannas, Pobail Nua agus Cultúr agus Straitéis Náisiúnta Drugaí , Dé Máirt an 15ú Iúil, 2014

Dara Murphy 

 

An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais

 

An t-Aire Stáit ag an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais le freagracht speisialta as Cosaint Sonraí, le cois a fhreagrachta as Gnóthaí Eorpacha agus Cosaint Sonraí ag Roinn an Taoisigh agus ag an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, an 7ú Deireadh Fómhair 2014.

William Lavelle  An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais Sainchomhairleoir don Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais            
Marion Mannion An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais

 

Sainchomhairleoir don Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais            

Oonagh McPhillips An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais Ard-Rúnaí na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais 
Folúntas Leas-Ard-Rúnaí na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais Leas-Ard-Rúnaí 
John O'Callaghan Póilíneacht Rúnaí Cúnta
Michael Kirrane Gníomhach na Seirbhíse Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann (INIS) Ard-Stiúrthói
Michael Flahive Rannán Dlí Coiriúil

Rúnaí Cúnta

Conan McKenna Stiúrthóireacht um Athchóiriú Dlí Sibhialta agus Beartas na gCúirteanna

Rúnaí Cúnta

Doncha O'Sullivan Corporate Affairs

Rúnaí Cúnta

Richard Ryan Comhionannas agus Lánpháirtíocht 

Rúnaí Cúnta

James Martin Príosúin, Promhadh agus Beartas Idirnáisiúnta               

Rúnaí Cúnta

Peter Mullan An Ard-Stiúrthóireacht um Choireacht agus Slándáil          An Ard-Stiúrthóireacht
David Costello ORAC Coimisinéir
Lorcan O'Connor

Seirbhís Dócmhainneachta na hÉireann

Stiúrthóir 
Helen Dixon Oifig an Chomisinéara Cosanta Sonraí Coimisinéir
Michael Donnellan

Seirbhís Príosún na hÉireann

Ard-Stiúrthóir

Fergal Black

Seirbhís Príosún na hÉireann

Stiúrthóir Cúraim agus Athshlánúcháin                      
Caron McCaffrey

Seirbhís Príosún na hÉireann

Stiúrthóir na Foirne agus Seirbhísí Corparáideacha            
Eric Brady

Seirbhís Príosún na hÉireann

Stiúrthóir Eastát agus Teicneolaíochta Faisnéise agus Cumarsáide
Barbara Heslin

Seirbhís Príosún na hÉireann

Stiúrthóir na hArd-Stiúrthóireachta um Airgeadas
Martin Smyth

Seirbhís Príosún na hÉireann

Stiúrthóir na nOibríochtaí
Vivian Geiran

An tSeirbhís Promhaidh

Stiúrthóir 
Dr Sheila Willis Eolaíocht Fhóiréinseach Éireann Ard-Stiúrthóir
Professor Marie Cassidy

Oifig an Paiteolaí Stáit

An Paiteolaí Stáit
Dr Michael Curtis Oifig an Paiteolaí Stáit An Leas-Phaiteolaí Stáit
Dr Linda Mulligan Oifig an Paiteolaí Stáit

An Leas-Phaiteolaí Stáit Gníomhach 

 

Tuilleadh Eolais: 

Féach ar an gClár

Brústocaireachta ag www.lobbying.ie

Fís Amháin Státseirbhís