Athúsáid Eolais ón Earnáil Phoiblí

Rialacháin um Athúsáid Faisnéise na hEarnála Poiblí 2005 (I.R. Uimh. 279 de 2005)

Comhlíonann an Roinn Dlí agus Cirt agus Athchóirithe Dlí Rialacháin um Athúsáid Faisnéise na hEarnála Poiblí, agus spreagaimid athúsáid an eolais a chuirimid ar fáil.

Baineann cóipcheart an eolais ar fad atá ar ár suíomh gréasáin leis an Roinn Dlí agus Cirt agus Athchóirithe Dlí mura léirítear a mhalairt. Féadfaidh tú an t-eolas ar an suíomh gréasáin seo a athúsáid saor ó chostas i bhformáid ar bith.

Ar athúsáid áirítear cóipeáil, cóipeanna a eisiúint don phobal, foilsiú, craoladh agus aistriú isteach i dteangacha eile. Clúdaíonn sé taighde agus staidéar neamhthráchtála freisin.

Tá athúsáid faoi réir ag na coinníollacha seo a leanas. Caithfidh tú:

Níl an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais faoi dhliteanas ag aon chaillteanas nó dliteanas a bhaineann le hathúsáid eolais agus ní dheimhníonn go bhfuil an t-eolas cothrom le dáta nó saor ó earráid. Ni thugann an Roinn Dlí agus Cirt agus Athchóirithe Dlí údarás d’aon úsáideoir cearta eisiacha a bheith aige a cuid eolais a athúsáid.
 

Tá an t-eolas a choinníonn an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais ar an suíomh gréasáin seo mionsonraithe ar mhapa an tsuímh.

Fís Amháin Státseirbhís