Comhairliúchán ar Athruithe Séasúracha Cloig ar oscailt ó 26 Deireadh Fómhair 2018

Athraítear cloig dhá uair sa bhliain d’fhonn patrúin athraitheacha sholas an lae a chur san áireamh agus le go mbeadh na huaireanta an chloig de sholas an lae a bhíonn ar fáil ag teacht le gníomhaíochtaí laethúla daoine.

Tugadh isteach reachtaíocht AE ar am samhraidh den chéad uair sa bhliain 1980, agus é mar chuspóir a chinntiú go ndéanfadh gach tír laistigh den mhargadh aonair na hathruithe cloig sin an tráth céanna. Ó 2001 i leith, athraíonn na Ballstáit uile go ‘am samhraidh’ ar an Domhnach deiridh den Mhárta agus athraíonn siad ar ais go ‘am geimhridh’ ar an Domhnach deiridh de Dheireadh Fómhair.

Tar éis comhairliúcháin phoiblí ar fud an AE chun barúlacha saoránach ar na hathruithe séasúracha cloig a chruinniú, tá Coimisiún an AE tagtha ar an tuairim go bhfuil formhór na ndaoine a d’fhreagair i bhfabhar deireadh a chur leis an athrú cloig dhá uair sa bhliain agus tá togra curtha chun cinn acu chun éifeacht a thabhairt dó sin. Tá tuilleadh mionsonraí faoin togra, mar aon leis na hargóintí ar son agus i gcoinne athrú a dhéanamh, le fáil ar: Socruithe ama samhraidh an AE – cad faoi a bhfuil sé?

Táthar ag fiafraí dínn an bhfuilimid i bhfabhar deireadh a chur leis na hathruithe séasúracha cloig agus cibé acu an bhfuilimid i bhfabhar fanacht ar am samhraidh nó am geimhridh. Consultation_on_Time_Ga_Med

Féach an íomhá nó na táblaí thíos, ina leagtar amach uaireanta éirí/luí na gréine faoi gach rogha. (Foinse: NOAA)

Tá sé tábhachtach a aithint, dá ndéanfadh an Ríocht Aontaithe seasamh éagsúil a ghlacadh, go mbeadh dúshláin ar leith ann d’oileán na hÉireann dá dheasca sin. Beidh an toisc thábhachtach sin mar bhonn eolais faoi aon seasamh a ghlacfaidh Éire.

Ní foláir d’Éirinn breithniú anois cén seasamh a theastaíonn uainn a ghlacadh maidir leis an togra seo.

Cuirtear trí cheist thábhachtacha sa chomhairliúchán seo:

  1. An dteastaíonn uait éirí as na cloig a athrú faoi dhó sa bhliain?

  2. Má éirítear as na cloig a athrú, an dteastaíonn uait fanacht ar am samhraidh nó am geimhridh?

  3. Cén tuairim a bheadh agat dá mbeadh an togra seo ina chúis le criosanna éagsúla ama idir Éire agus Tuaisceart Éireann?

Is féidir le daoine aonair, le gnólachtaí agus le heagraíochta in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann a mbeidh le rá acu a rá trí chliceáil ar an nasc seo nó trí ríomhphost a chur chuig timeconsultation@justice.ie. Is é an dáta deiridh le haghaidh an chomhairliúcháin seo ná Dé hAoine 30ú Samhain 2018.

Saoráil Faisnéise

Is ceart a thabhairt do d’aire go mbeidh aighneachtaí a gheofar, agus tuarascálacha faoi aon chomhairliúcháin bhreise faoina dtabharfar le haon pháirtithe mar fhreagairt ar an iarraidh seo, faoi réir reachtaíocht Saorála Faisnéise agus féadfar iad a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin na Roinne.

 

Socruithe ama samhraidh (i bhFoirm Tábla)

Am éirí agus luí na gréine i gcathair Bhaile Átha Cliath ar cheithre dháta i gcaitheamh na bliana faoin gcóras reatha de na cloig a bheith á gcur siar agus ar aghaidh

 

Socruithe reatha

 

Éirí na gréine

Luí na gréine

Fad an lae

20-Már

6:26

18:39

12:13

20-Meith

4:56

21:56

17:00

20-M. Fómh

7:07

19:27

12:20

20-Noll

8:37

16 :07

7:30

 

 

Am éirí agus luí na gréine i gcathair Bhaile Átha Cliath ar na dátaí céanna dá mbeimis le fanacht ar ‘am samhraidh’ nó ‘am geimhridh’ i gcónaí

 

 

Am geimhridh

Am samhraidh

 

 

Éirí na gréine

Luí na gréine

Éirí na gréine

Luí na gréine

Fad an lae

20 Már

6:26

18:39

7:26

19:39

12:13

20 Meith

3:56

20:56

4:56

21:56

17:00

20 M. Fómh

6:07

18:27

7:07

19:27

12:20

20 Noll

8:37

16:07

9:37

17:07

7:30

 

Fís Amháin Státseirbhís