Ceapadh Cathal Ó Flannagáin TD

 

Ceapadh Cathal Ó Flannagáin TD ina Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais ar an 14 Meitheamh 2017, tar éis dó fónamh roimhe sin mar Aire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála. Bhí sé ina Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige ar feadh tréimhse sa bhliain 2014.

 

 David_Stanton_Aire_Stáit

Ceapadh David Stanton ina Aire Stáit Dlí agus Cirt sa Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais, agus freagracht speisialta air maidir le Comhionannas, Inimirce agus Lánpháirtíocht, Déardaoin an 19 Bealtaine, 2016.

 

 

 Ceapadh Pádraig Ó Braoin

Ceapadh Pádraig Ó Braoin ina Aire Stáit sa Roinn Fiontar agus Nuálaíochta, sa Roinn Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, i Roinn an Taoisigh agus sa Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais, agus freagracht speisialta air maidir le Trádáil, Fostaíocht, Gnó, Margadh Digiteach Aonair an AE agus Cosaint Sonraí i Meitheamh 2017, tar éis dó fónamh roimhe sin mar Aire Stáit Fostaíochta agus Mionghnóthaí ó Bhealtaine 2016.

 

 Finian_McGrath_Aire_Stáit

Ceapadh Finnian Mac Craith ina Aire Stáit sa Roinn Coimirce Sóisialaí, sa Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus sa Roinn Sláinte, agus freagracht speisialta air maidir le Saincheisteanna Míchumais, Dé hAoine an 6 Bealtaine 2016.

 

Fís Amháin Státseirbhís