27/07/2017: Rialacha Cúirte Gaeilge 

2019
25/01/2019: An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais Tuarascáil Bhliantúil 2017

2018
07/09/2018: An Biúró um Shócmhainní Coiriúla Tuarascáil Bhliantúil 2017
13/06/2018: An Bord Athbhreithnithe Meabhair-Shláinte (An Dlí Coiriúil) Tuarascáil Bhliantúil 2017
04/05/2018: Tuarascáil Bhliantúil 2016

2017
13/12/2017: Ag Tógáil don Todhchaí: Straitéis Acmhainní Daonna, 2018-2020
20/06/2017: Rialacha na nUaschúirteanna, 1986
03/05/2017: Straitéis Náisiúnta na mBan agus na gCailíní 2017-2020
14/02/2017: Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais Ráiteas Straitéise 2016-2019
07/02/2017: An Straitéis maidir le hlmeascadh na nImirceadh
25/01/2017: Tuarascáil Bhliantúil an Choiste a Ceapadh chun Monatóireacht a dhéanamh ar Éifeachtacht an Chláir Athstiúrtha - 2015
23/01/2017: An tÚdarás Póilíneachta Cód Eitice don Gharda Síochána

2016
19/10/2016: An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais Tuarascáil Bhliantúil 2015
17/10/2016: An Dara Plean Gníomhaíochta Náisiúnta Achoimre Feidhmiúcháin
15/04/2016: Cairt Cultúir na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais
14/01/2016: An Roinn Dlí and Cirt agus Comhionannais Tuarascáil Bhliantúil 2014

2015
25/11/2015: An Bord Parúil Tuarascáil Bhliantúil 2014

Fís Amháin Státseirbhís