An céad searmanais saoránachta ó thosaigh an phaindéim óstáilte ar an láthair ag an Aire McEntee chun fáilte a chur roimh shaoránaigh is nuaí na hÉireann

 

 

 

20 Meitheamh 2022

 

Óstálfaidh an tAire Dlí agus Cirt, Helen McEntee, TD, dhá shearmanas saoránachta an-speisialta inniu chun fáilte a chur roimh 950 duine a ndéanfar saoránaigh Éireannacha díobh. Beidh an t-imeacht seo ar an gcéad cheann de shearmanais saoránachta ar an láthair ó bhuail ráig den phaindéim i Márta na bliana 2020.

 

Beidh na searmanais ar siúl san INEC i gCill Airne, Co. Chiarraí. Beidh an Breitheamh Uasal Bryan McMahon, Breitheamh den Ard-Chúirt ar Scor agus an Breitheamh Uasal Paddy McMahon, Breitheamh den Chúirt Dúiche ar Scor, i gceannas ar shearmanas amháin an duine.

 

Ag labhairt di roimh an imeacht dúirt an tAire McEntee,

 

“Is é seo an chéad uair a mbeidh sé de phribhléid agamsa a bheith i láthair go pearsanta ag searmanas saoránachta agus is mór an onóir a bheidh ann domsa fáilte a chur roimh an oiread sin daoine a bhfuil sé socraithe acu a mbaile féin a dhéanamh d’Éirinn.

 

Cé go bhfuil mé thar a bheith mórtasach as na himeachtaí ceiliúrtha atá reáchtáilte ag mo Roinn ar líne le dhá bhliain, ní bhuailfeadh rud ar bith an t-eispéireas sin aithne a chur ar na saoránaigh is nuaí atá againn agus an tábhacht a bhaineann leis dóibhsean go bhfuil a n-aistear saoránachta tugtha chun críche acu a fheiceáil go pearsanta.

 

Is ócáid ar chóir meas a bheith uirthi é teacht chun bheith i do shaoránach Éireannach, do shaoránaigh nua s'againne agus dá dteaghlaigh agus cairde araon.  Trína gcuid cultúir agus traidisiúin ar leith féin a roinnt linn, beidh ár saoránaigh is nuaí ina gcuid dár bpobail agus is saibhre muid dá mbarr.”

 

Leanann na searmanais saoránachta ar an láthair i gCill Airne roinnt tionscnamh a forbraíodh agus a cuireadh i bhfeidhm le linn phaindéim COVID-19 chun fáilte a chur roimh shaoránaigh is nuaí na hÉireann.

 

In Iúil, 2020, bhí Éire ar an gcéad tír Eorpach chun searmanas ríomh-shaoránachta a óstáil agus reáchtáladh trí imeacht ceiliúrtha eile ar líne sa bhliain 2021.

 

In Eanáir, 2021, thug an tAire McEntee isteach córas sealadach a chuir ar chumas iarratasóirí a bpróiseas eadóirseachta a thabhairt chun críche trí dheimhniú reachtúil dílseachta a shíniú. Bhí deis ag breis is 15,000 iarratasóir a dteastais saoránachta a fháil tríd an gcóras sealadach.

 

Déanfar na searmanais a shruthú beo as Ionad Comhdhála Chill Airne ag 10.45am agus ag 1.45pm ar chainéil meán sóisialta na Roinne. Beidh daoine ábalta úsáid a bhaint as na haischlibeanna #IrishCitizen2022 agus #SaoránachÉireannach2022 chun a dtacaíocht a roinnt le saoránaigh nua na hÉireann.

 

Tá tús curtha le pleanáil do shearmanais ar an láthair eile i gCill Airne le haghaidh mhí na Nollag, 2022.

 

 

CRÍOCH.../

 

Nótaí d'eagarthóirí

 

 

 

 

Minister McEntee hosts first in-person citizenship ceremonies since pandemic to welcome Ireland’s newest citizens

 

 

 

20 June 2022

 

The Minister for Justice, Helen McEntee, TD, will host two very special citizenship ceremonies today to welcome 950 people as they become Irish citizens. The event will be the first in-person citizenship ceremonies since the outbreak of the pandemic in March 2020.

The ceremonies will take place at the INEC in Killarney, Co. Kerry. Retired High Court Judge, Mr Justice Bryan McMahon and Retired District Court Judge, Mr Paddy McMahon will preside over one ceremony each.

 

Speaking in advance of the event, Minister McEntee said,

 

“This will be the first time that I have had the privilege of attending a citizenship ceremony in person and I am truly honoured to welcome so many people who have chosen to make Ireland their home.

“While I am immensely proud of the online celebration events that my Department has held during the last two years, nothing beats the experience of meeting our newest citizens in person and seeing first-hand how much it means to them to have completed their citizenship journey.

“Becoming an Irish citizen is a moment to cherish, both for our new citizens themselves and also for their families and friends. By sharing their own unique cultures and traditions with us, our newest citizens become part of our communities and we are all the richer for it.”

 

The in-person citizenship ceremonies in Killarney follows a number of initiatives that were developed and implemented during the COVID-19 pandemic to welcome Ireland’s newest citizens. In July 2020, Ireland was the first European country to host an e-citizenship ceremony and this was followed by three online celebration events in 2021.

In January 2021, Minister McEntee introduced a temporary system that enabled applicants to complete their naturalisation process by signing a statutory declaration of loyalty. Over 15,000 applicants had the opportunity to receive their citizenship certificates through the temporary system.

The ceremonies will be live streamed from the Killarney Convention Centre at 10.45am and 1.45pm on the Department’s social media channels. People can use the hashtags #IrishCitizen2022 and #SaoránachÉireannach2022 to share their support for Ireland’s new citizens.

Planning for additional in-person ceremonies in December 2022 in Killarney is currently underway.

 

ENDS…/

 

Notes for editors

10/09/2015
Ireland to accept up to 4,000 persons under Relocation and Resettlement programmes- Fitzgerald
28/08/2015
Ó Ríordáin welcomes announcement by Minister O'Sullivan on access to student supports for those in the Protection System
18/08/2015
Minister for Justice and Equality welcomes the introduction of measures to prevent 'marriages of convenience' taking place
20/07/2015
Minister Fitzgerald welcomes comprehensive package of measures on Mediterranean migration
16/07/2015
Minister of State Ó Ríordáin to chair Taskforce established by Government to assist with transition of persons from Direct Provision
06/07/2015
Ireland’s response to the migrant crisis in the Mediterranean
30/06/2015
Government publishes Working Group report on Direct Provision and the Protection Process
25/05/2015
Ministers O’Sullivan and Fitzgerald announce Government approval of reforms to the student immigration system for international education
25/05/2015
Minister Fitzgerald hosts UN Secretary General Ban Ki-Moon at Farmleigh
13/05/2015
Ireland responds positively to EU call for Action on Migration - Fitzgerald