1. Policing Authority Annual Report 2021 (English)
  2. Tuarascáil Bhliantúil 2021 Údarás Póilíneachta