· Ardú faoi dhó go dtí €350,000 curtha ar an Maoiniú don Chlár um Pobal ar Aire 

· Scéim nua lacáiste ar fiú €100,000 í, a chumhdaíonn costas tuairim is 1.6 milliún teachtaireachtaí téacs, san áireamh

· Tánaiste: "Léiriú follasach" é an maoiniú ar thiomantas an Rialtais tacaíocht agus tús áite a thabhairt do scéimeanna pobail maidir le cosc ar choireacht.

 

22 Meán Fómhair 2016

Ag labhairt di ag na Craobhchomórtais Treabhdóireachta inniu, d'fhógair an Tánaiste Frances Fitzgerald gur cuireadh ardú faoi dhó ar mhaoiniú an Chláir um Pobal ar Aire go dtí €350,000 agus go bhfuil scéim nua lacáiste ar fiú €100,000 í tugtha isteach freisin do ghrúpaí áitiúla atá cláraithe faoi Scéim Foláirimh Téacs na nGardaí. 

Dúirt an Tánaiste: "Tá an-áthas orm bheith ábalta maoiniú a chur ar fáil a thabharfar go díreach do ghrúpaí áitiúla.  Tá sé tábhachtach aitheantas agus tacaíocht a thabhairt do na daoine ar fud na tíre a bhfuil a n-ainm agus n-airgead curtha acu le Grúpaí Foláirimh Téacs. Is sampla iontach a leithéid, de dhaoine ag obair lena gcuid Gardaí áitiúla chun a bpobal féin a chosaint agus tacaíocht a thabhairt dóibh."

Tá mar chuid de Chlár an Rialtais tiomantas tacú le scéimeanna maidir le cosc ar choireacht agus tús áite a thabhairt dóibh, lena n-áirítear scéim an Fholáirimh Téacs. Dúirt an Tánaiste gur léir ón maoiniú nua seo “go bhfuil an Rialtas tiomanta tacú le cur chuige comhpháirtíochta idir An Garda Síochána agus pobail áitiúla chun cosc a chur ar choireacht”.

"Den chéad uair, tá ar ár gcumas an maoiniú seo a chur ar fáil go díreach do phobail.  Tá i gceist agam feidhmiú na scéime nua a athbhreithniú go luath sa bhliain 2017, in éineacht le Coimisinéir an Gharda Síochána, le súil is gur féidir tacú le feidhmiú an tionscnaimh Foláirimh Téacs amach anseo. 

Thagair an Tánaiste don iarracht mhór atá á déanamh ag Gardaí dul i ngleic le buíonta gadaíochta a dhírigh ar roinnt pobal tuaithe -  

 "Tá an-dul chun cinn go deo déanta ag na Gardaí ó seoladh Operation Thor anuraidh agus tá laghdú de thrian tagtha ar an líon buirgléireachtaí a bhíonn ann ar fud na tíre.

"Tá reachtaíocht ar leith againn anois chun déileáil le daoine a bhriseann isteach i dtithe arís is arís eile agus chun dul i ngleic le buíonta eagraithe atá tar éis díriú ar chuid mhaith pobal tuaithe.   

“Tá an Rialtas iomlán tiomanta i leith acmhainní a chur ar fáil don Gharda Síochána chun gur féidir leo dúshlán na gcoirpeach a thabhairt agus pobail a chosaint.”

 

CRÍOCH

 

Nóta d'Eagarthóirí

Tiocfaidh méadú ar mhaoiniú na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais ó €152,000 in 2015 go €350,000 i mbliana.

Bíonn ar ghrúpaí áitiúla Foláirimh Téacs costais a thabhú ó sholáthraithe seirbhíse chun teachtaireachtaí téacs a scaipeadh ar bhaill na ngrúpaí sin, mar aon le roinnt costas árachais.  Faoin scéim nua lacáiste, is féidir íocaíocht cothromráta €100 a dhéanamh. Ar an meán, is ionann seo agus tuairim is 25% de na costais a thabhóidh grúpaí áitiúla as teachtaireachtaí téacs a scaipeadh. Cumhdóidh an €100,000 atá á chur ar fáil ag an Tánaiste tuairim is 1.6 milliún teachtaireacht téacs tábhachtacha ón nGarda Síochána maidir le cosc ar choireacht agus le comhairle a chur ar phobail i dtaobh sábháilteachta.

Is féidir le grúpaí Foláirimh Téacs iarratas a dhéanamh ar an lacáiste le Muintir na Tíre chomh luath agus is féidir agus, ar a dhéanaí, faoi dheireadh mhí Dheireadh Fómhair 2016.   Is féidir iarratais a dhéanamh trí fhoirm shimplí a chomhlánú atá ar fáil ag http://muintir.ie/Text-Alert-Rebates/ nó is féidir í a iarraidh ó rebates@muintir.ie nó trí ghlaoch ar Mhuintir na Tíre ar 062 – 51163.

Is tionscnamh tábhachtach í scéim Foláirimh Téacs na nGardaí a thugann deis do Ghardaí teachtaireachtaí tábhachtacha maidir le cosc ar choireacht a scaipeadh ar phobail.  Ó seoladh an scéim i mí Mheán Fómhair 2013, tá breis agus 960 grúpa áitiúil páirteach ann agus 164,000 síntiúsóir. Lena chois sin, seoladh tuairim is 3 mhilliún teachtaireacht téacs anuraidh faoin scéim.  Mar sin, tá meicníocht thábhachtach forbartha ann a chuidíonn le cosc a chur ar choireacht. Déanann gach Rannán de chuid na nGardaí, bíodh sé faoin tuath nó i gceantar uirbeach, an tseirbhís foláirimh téacs a thairiscint do dhaoine anois agus tá treoirlínte foilsithe ag An Garda Síochána chun cabhrú le bunú agus le feidhmiú grúpaí áitiúla. 

Is iad Muintir na Tíre a riarann an clár Pobal ar Aire i gcomhar le An Garda Síochána agus tá breis agus 1,400 Grúpa Pobal ar Aire ar fud na tíre.  Cuireann an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais maoiniú ar fáil chun an clár a riaradh go náisiúnta agus go réigiúnach. Bunaíodh formhór na nGrúpaí Foláirimh Téacs de bharr an Líonra Pobal ar Aire.

Fís Amháin Státseirbhís