MEABHRÚCHÁN

 

CLOIG LE CUR AR AGHAIDH DEIREADH SEACHTAINE AN 25/26 MÁRTA 2017

 

24 Márta 2017

 

Ba mhaith leis an Tánaiste agus Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, Proinséas Mhic Gearailt, TD, a mheabhrú don phobal i gcoitinne go dtosóidh “am samhraidh” ar 1.00 a.m. Meán-am Greenwich Dé Domhnaigh 26 Márta 2017. Is ceart cloig agus uaireadóirí a chur ar aghaidh uair an chloig ag an am sin.

Tiocfaidh deireadh le ham samhraidh ar 1.00 a.m. Meán-am Greenwich Dé Domhnaigh 29 Deireadh Fómhair 2017.

CRÍOCH

Fís Amháin Státseirbhís