Ról an rannáin Choireachta agus Shlándála

Is é ról an Rannáin Choireachta agus Slándála sa Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais treorú comhordaithe maidir le beartais a sholáthar chomh maith le creataí comhordaithe dlí chun an choireacht a laghdú agus a chosc, chun dul i ngleic le hathchoireacht agus pobail níos sábháilte a fhorbairt.
 

Treoraítear obair le dul i ngleic leis an gcoireacht trí anailís ar threochtaí coireachta agus áireofar na nithe seo a leanas:

Tá a shainchúram leathan agus clúdaítear na nithe seo a leanas:

Chun níos mó a fháil amach, tabhair cuairt ar an leagan Béarla dár suíomh gréasáin – táimid ag obair ar an leagan Gaeilge faoi láthair.

Fís Amháin Státseirbhís