11 Aibreán 2019

Tá Charlie Flanagan TD, an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, agus Josepha Madigan TD, an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, tar éis fáiltiú roimh rith an Bhille um an Ochtú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Scaoileadh ar Phósadh), 2016, tríd an Seanad.  Tá an Bille rite ag an dá Theach den Oireachtas anois agus níor chuir aon duine sna Tithe ina choinne.

Tá an bealach réitithe anois le haghaidh reifreann a thionól an 24 Bealtaine, an lá céanna a bheidh na toghcháin áitiúla agus na toghcháin do Pharlaimint na hEorpa ar siúl.  Sa reifreann, iarrfar ar an bpobal comhaontú leis an íostréimhse cónaithe ar leithligh do chéilí atá ar lorg colscartha a bhaint den Bhunreacht agus le nuachóiriú a dhéanamh ar an gclásal bunreachtúil maidir le haithint colscarthaí coigríche.  Is i bhfeidhm go fóill a bheidh na coimircí bunreachtúla maidir le socrú cuí do chéilí agus do leanaí, maidir le gan ionchas réasúnach ar bith a bheith ann go mbeidh comhréiteach ann agus maidir le ról na Cúirte.  Chuaigh an tAire Flanagan i gcomhairle leis na páirtithe uile san Oireachtas agus fuair sé tacaíocht traspháirtí le haghaidh togra chun reachtaíocht a rith le haghaidh an tréimhse idirscartha a shocrú mar dhá bhliain as na trí bliana roimhe sin.  Foilsíodh dréacht-Bhille ina leith, rud a thabharfaidh an tAire isteach má ritear an reifreann.

 

Dúirt an tAire Flanagan: “Tá áthas orm go bhfuair an togra ón Rialtas tacaíocht chomh mór sin san Oireachtas.  Tá an tacaíocht traspháirtí a fuarthas ina fianaise gur togra cothrom réasúnach é.  Tríd is tríd, is togra é a bhfuil mar aidhm leis an t-ualach ar dhaoine atá ag déileáil le cliseadh pósta a mhaolú. 

“Mar thoradh ar na forálacha bunreachtúla atá i bhfeidhm faoi láthair, ní mór do lánúineacha bheith idirscartha ar feadh ceithre bliana ar a laghad sula bhféadfaidh siad imeachtaí colscartha a thionscnamh.  Mar aon leis an tráma mothúchánach atá i gceist, déileálann cuid mhór lánúineacha leis an strus agus an costas a ghabhann le comhaontú idirscartha nó idirscaradh breithiúnach agus iad ag fanacht go dtí go bhféadfaidh siad imeachtaí colscartha a thionscnamh.  Cé go bhfuil ráta colscartha íseal againn sa tír seo, agus gur dea-scéala é sin, bíonn lánúineacha á bhfágáil idir dhá cheann na meá ó thaobh an dlí de le tréimhse rófhada agus iad ar lorg colscartha.”  

Is í an tAire Madigan a thug an Bille isteach ar dtús sular ceapadh chuig an gComh-aireacht í. Dúirt sí: “Thug mé an Bille seo isteach agus mé ar an gcúlbhinse agus tá lúcháir orm go bhfuil sé rite ag an dá Theach den Oireachtas anois.  Ó rith an Dáil an Bille an tseachtain seo caite, fuair mé aiseolas dearfach forleathan ó lánúineacha atá ar lorg athruithe agus dlí níos daonnachtúla lena rialaítear an colscaradh.  Ar an drochuair, téann cliseadh pósta i bhfeidhm ar dhaoine i ngach contae den tír seo.  Mar sin, ba le comhbhá a mhol mise agus an tAire Flanagan na hathruithe seo. Tá siad bunaithe ar an taithí atá againn mar aturnaetha a phléann le cásanna dlí teaghlaigh.”

CRÍOCH

Fís Amháin Státseirbhís