12 Meitheamh 2018

D’fhógair Charlie Flanagan TD, an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, gur thug an Rialtas formheas inniu le haghaidh Reifreann a reáchtáil ar an mBunreacht a leasú chun foráil a dhéanamh do chion an diamhasla a bhaint de agus le haghaidh dréachtú a dhéanamh ar an mBille riachtanach chun an Bunreacht a Leasú.  Meastar go gcuirfear an Reifreann ar siúl i mí Dheireadh Fómhair agus go bhféadfadh go reáchtálfaí toghchán d’Oifig an Uachtaráin ar an lá céanna.

Dúirt an tAire: “Tá áthas orm a fhógairt gur aontaigh an Rialtas inniu leis an togra uaim Reifreann a reáchtáil ar chion an diamhasla a bhaint den Bhunreacht.”

“Is céim thábhachtach í seo ó thaobh an chlú atá ar Éirinn ar fud an domhain de.  Ar an drochuair, is ann do roinnt tíortha ar domhan ina bhfuil an diamhasla ina chion fós, a gcuirtear daoine chun báis dá bharr.  Sna tíortha sin, ní leis an am atá thart na dlíthe sin ach is amhlaidh go bhfuil siad ina bhfíorbhagairt ar shaol na ndaoine sin nach n-aontaíonn le tuairimí na ndaoine atá ag forfheidhmiú na ndlíthe.  Níl cásanna den sórt sin ag teacht lenár gcuid creideamh agus luachanna in aon chor.  Tríd an bhforáil sin a bhaint dár mBunreacht, is féidir linn a chur in iúl don chuid eile den domhan nach bhfuil dlíthe in aghaidh an diamhasla ag luí le luachanna Éireannacha agus go gcreidimid nár cheart dlíthe den sórt sin a bheith ann.”

Leis an gcinneadh ar an reifreann a reáchtáil ar shaincheist an diamhasla, comhlíontar gealltanas a tugadh i gClár an Rialtais agus tá sé mar chuid de líon níos leithne reifreann ar thug an Rialtas gealltanas dá reáchtáil sa tréimhse atá le teacht. Tá rún ag an Aire an Bille a thionscnamh sa Dáil sna seachtainí atá le teacht chun go mbeifear in ann Coimisiún Reifrinn a bhunú agus go mbeidh an tOireachtas in ann breithniú a dhéanamh ar an mBille chun an Bunreacht a Leasú.

CRÍOCH

Fís Amháin Státseirbhís