Cuireadh faoi bhráid an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais an tríú tuarascáil ar dhul chun cinn ón Údarás Póilíneachta ar an dóigh a bhfuil an Garda Síochána ag cur na moltaí comhaontaithe sa Tuarascáil ó Chigireacht an Gharda Síochána dar teideal ‘An Phóilíneacht in Éirinn a Athrú’ chun feidhme.

Dúirt an tAire:

“Mar a chuirtear in iúl go soiléir sa tuarascáil, teastaíonn feabhsuithe móra ar an luas ar a gcuireann an Garda Síochána na moltaí ó Chigireacht an Gharda Síochána chun feidhme, cé go ndearnadh dea-dhul chun cinn i réimsí tábhachtacha amhail seirbhísí d’íospartaigh.  Tá dualgas tábhachtach á chomhlíonadh ag an Údarás Póilíneachta agus é ag déanamh maoirseacht ar an bpróiseas sin agus ag tacú leis an nGarda Síochána an clár oibre athchóirithe a chur chun feidhme.

“Chuir mé in iúl go soiléir nach mór leanúint le cur chun feidhme an chláir athchóirithe uaillmhianaigh agus, go deimhin, nach mór é a bhrostú chun a chinntiú go gcuirfear na seirbhísí póilíneachta is fearr is féidir ar fáil do mhuintir na hÉireann.”


Críoch

Nóta d’Eagarthóirí: tá an tuarascáil ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais:

http://www.justice.ie/en/JELR/2017_08_03_Final_3rdRepMinister.pdf/Files/2017_08_03_Final_3rdRepMinister.pdf

Fís Amháin Státseirbhís