Ba mhaith leis an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, Proinséas Mhic Gearailt, TD, a mheabhrú don phobal i gcoitinne go dtosóidh “Am Geimhridh” ar 1.00 a.m. Meán-am Greenwich Dé Domhnaigh 25 Deireadh Fómhair 2015. Is ceart cloig agus uaireadóirí a chur siar uair an chloig ag an am sin.

Tiocfaidh deireadh le ham Geimhridh ar 1.00 a.m. Meán-am Greenwich Dé Domhnaigh 27 Márta 2016.


23 Deireadh Fómhair 2015

Fís Amháin Státseirbhís