MEABHRÚCHÁN

CLOIG LE CUR SIAR DEIREADH SEACHTAINE AN 
29/30 DEIREADH  FÓMHAIR 2016

28 Deireadh Fómhair 2016

Ba mhaith leis an Tánaiste agus Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, Proinséas Mhic Gearailt, TD, a mheabhrú don phobal i gcoitinne go dtosóidh “Am Geimhridh” ar 1.00 a.m. Meán-am Greenwich Dé Domhnaigh 30 Deireadh Fómhair 2016. Is ceart cloig agus uaireadóirí a chur siar uair an chloig ag an am sin.

Tiocfaidh deireadh le hAm Geimhridh ar 1.00 a.m. Meán-am Greenwich Dé Domhnaigh 26 Márta 2017.

Fís Amháin Státseirbhís