Ba mhaith leis an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, Cathal Ó Flannagáin, T.D., a mheabhrú don phobal i gcoitinne go dtosóidh “Am Geimhridh” ar 1.00 a.m. Meán-am Greenwich Dé Domhnaigh 29 Deireadh Fómhair 2017. Is ceart cloig agus uaireadóirí a chur siar uair an chloig ag an am sin.

Tiocfaidh deireadh le hAm Geimhridh ar 1.00 a.m. Meán-am Greenwich Dé Domhnaigh 25 Márta 2018.

Fís Amháin Státseirbhís