25 Aibreán 2018

Tá dóchas curtha in iúl ag Charlie Flanagan, an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, inniu (Dé Céadaoin) go mbeidh freastal maith ann ar an gcruinniú dhá lá de chuid mhná Neachtlanna Mhaigdiléana atá beartaithe le cur ar siúl idir an 5-6 Meitheamh. Tá an cruinniú á eagrú ag grúpa deonach darb ainm ‘Dublin Honours Magdalenes’.  D’eisigh an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais cuirí chuig mná Mhaigdiléana thar ceann ‘Dublin Honours Magdalenes’ an tseachtain seo.  Tar éis dó teacht le chéile le Norah Casey, leis an Dr Katherine O’Donnell agus le Claire McGetterick, eagraithe an chruinnithe, chomhaontaigh an tAire Flanagan tacaíocht airgeadais agus cúnamh praiticiúil eile a chur ar fáil don ócáid.

Ceann de na moltaí atá i dTuarascáil Quirke, ar choimisiúnaigh an Rialtas í, is ea cruinniú de chuid na mban a chaith am i Neachtlanna Mhaigdiléana a éascú.

Agus na cuirí á n-eisiúint, dúirt an tAire:

“Ócáid an-speisialta a bheidh sa chruinniú i mí an Mheithimh, a thabharfaidh deis do mhná Mhaigdiléana teacht le chéile.  Cé go bhfuil an cruinniú á eagrú ag oibrithe deonacha, tá lúcháir orm tacaíocht airgeadais agus tacaíocht phraiticiúil a chur ar fáil dó.  D’eisíomar cuirí inniu chuig mná Mhaigdiléana atá inár mbunachar sonraí.

Is eol dom go bhfuil cruinniú croíúil maorga á phleanáil ag na heagraithe agus creidim go gceiliúrfar teacht aniar na mban lena linn.  Táim ag tnúth leis an gcruinniú, mar sin, agus mholfainn do gach bean a chaith aon am i neachtlann agus a gheobhaidh cuireadh dó bheith i láthair.   Mar a dúirt mé, creidim go dtabharfar ómós cuí do neart na mban le linn an chruinnithe. Táimse agus an Rialtas araon tiomanta do dhéanamh amhlaidh agus do chloí leis na gealltanais a thug Enda Kenny, an Taoiseach roimhe, do mhná Mhaigdiléana.”

CRÍOCH

 

Nóta d’Eagarthóirí

Tá bunachar sonraí mhná Neachtlanna Mhaigdiléana i bhfeidhm ag an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais. Cuireadh an bunachar sonraí le chéile de bhun na Scéime um Cheartas Aisiríoch i leith Neachtlanna Mhaigdiléana, ar tríthi a rinneadh íocaíochtaí le beagnach 700 bean agus a tugadh soláthairtí feabhsaithe sláinte agus leasa shóisialaigh dóibh.  Cé nach raibh an Roinn in ann, ar chúiseanna Cosanta Sonraí, an bunachar sonraí a chomhroinnt leis an ngrúpa deonach ‘Dublin Honours Magdalenes’, chomhaontaigh sí cuirí a eisiúint thar a cheann.

Chomhaontaigh an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais tacaíocht shuntasach airgeadais a chur ar fáil chun an ócáid a éascú freisin.

Fógra do Stáisiúin Raidió:

Tá an ráiteas ón Aire ar fáil anseo lena úsáid ar an aer, más gá.

https://soundcloud.com/user-529324454/justice-minister-statement-on-magdalene-women-event-25042018

 

Fís Amháin Státseirbhís