- Cead le tabhairt d’Údaráis Áitiúla le beartais a áireamh ina gcuid Pleananna Forbartha Cathrach & Contae

- Forálacha san áireamh sa Bhille nua um Pleanáil & Forbairt (Leasú)

- Tagann seo i ndiaidh imní maidir le leathadh siopaí eischeadúnais nua i gceantair uirbeacha áirithe 

 

8 Eanáir 2016

 

Tá togra fógartha inniú ag an Aire Dlí & Cirt & Comhionannais, Proinséas Mhic Gearailt T.D., agus ag an Aire Stáit um Pleanáil, Pádraig Ó Cobhaigh T.D., chun cumhachtaí nua a thabhairt do Chomhairlí Cathrach & Contae chun pleanáil áitreabh ceadúnaithe nua amhail pubanna, siopaí eischeadúnais agus clubanna oíche, a rialáil.

 

Tá togra comhaontaithe ag na hAirí chun cead sainráite a thabhairt do Chomhairlí Cathrach & Contae chun cuspóirí a áireamh ina gcuid Pleananna Forbartha a bhaineann le “forbairt áitreabh ceadúnaithe a rialáil, a shrianadh nó a rialú.” Feidhm fhorchoimeádta do chomhairleoirí tofa is ea Plean Forbartha a dhéanamh.

 

Dhréachtaigh an Roinn Dlí agus Cirt & Comhionannais an togra, atá áirithe i gCeannteidil agus Scéim Ghinearálta an Bhille nua um Pleanáil & Forbairt (Leasú) arna fhoilsiú ag an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil.

 

Dúirt an tAire Mhic Gearailt: “Gnáthchuid d’aon bhaile nó cathair in Éirinn is ea pubanna, siopaí eischeadúnais agus clubanna oíche. I roinnt bailte agus cathracha áfach, tá leathadh neamh-inbhuanaithe á fheiceáil againn de shiopaí eischeadúnais ar feadh sráideanna singil nó i gceantair stairiúla nó turasóireachta. Tá imní ag teacht ar dhaoine faoina tharraingtí is a bheoga, ó thaobh cúrsaí tráchtála, a bheidh na ceantair sin chomh maith le himní maidir le hólachán in áiteanna poiblí agus ord poiblí. 

 

Measaim gur cheart agus gur chóir go mbeadh ról ag comhairlí áitiúla san obair le leathadh áitreabh ceadúnaithe nua a rialáil trí phróiseas an Phlean Forbartha.”

 

Dúirt an tAire Stáit Ó Cobhaigh: D’oibrigh mé go dlúth le mo chomhghleacaí , an tAire Mhic Gearailt, chun seo a thabhairt isteach i gceannteidil an bhille um pleanáil agus forbairt. Leis an athrú seo atá beartaithe, beifear ag foráil le haghaidh ailíniú níos mó idir na córais phleanála agus cheadúnúcháin agus tabharfar deis do phobail a dtuairimí a chur in iúl, trína gcuid comhairleoirí, maidir le beartais áitiúla i leith soláthairtí d’áitribh cheadúnaithe nua.”

 

Tá Ceannteidil agus Scéim Ghinearálta an Bhille um Pleanáil & Forbairt (Leasú) ar fáil anseo.

Fís Amháin Státseirbhís