Oifigeach Rochtana

Is í Aisling Brennan, Uas. Oifigeach Rochtana na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais de réir Alt 26(2) den Acht um Míchumas.

Is é an tOifigeach Rochtana an duine a bhíonn freagrach as cúnamh a sholáthar, a shocrú nó a chomhordú do dhaoine le míchumais ar mian leo teacht ar na seirbhísí a sholáthraíonn an Roinn Dlí is Cirt agus Comhionannais. Gníomhaíonn an tOifigeach Rochtana mar phointe teagmhála freisin do dhaoine le míchumais ar mian leo teacht ar sheirbhísí dá leithéid.

 


Sonraí Teagmhála:

Ms Aisling Brennan

Seoladh:

An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
51 Faiche Stiabhna
Baile Átha Cliath 2
D02 HK52

Rphostaccessofficer@justice.ie     

Teil: 01 6028473

    

Fís Amháin Státseirbhís