An 6 Meitheamh 2017

Tá comhbhrón déanta ag Rialtas na hÉireann le muintir na Ríochta Aontaithe, agus go háirithe le teaghlaigh agus le cairde na n-íospartach, faoin ionsaí uafásach a tharla i Londain.  Is gearr roimhe sin a tharla an t-ionsaí buamála millteanach i Manchain.

Tá eolas ag an bpobal faoi thuairiscí a thugann le fios go bhféadfadh gur chaith an té atá luaite leis an ionsaí tréimhse in Éirinn.  

Tá sé sin á fhiosrú anseo in Éirinn agus sa Ríocht Aontaithe agus mar sin caithfear a bheith cúramach faoi a bheith ag tabhairt tuairimí ar chás atá ag teacht chun cinn.  

Ní féidir aon ráiteas a dhéanamh faoi láthair maidir leis an méid a bhí ar bun ag an té atá luaite leis an ionsaí. Is mionsonraí oibríochtúla iad seo a d'fhéadfadh a bheith ábhartha don fhiosrúchán atá ar bun ag an tír is gaire dúinn sna cúinsí is deacra agus is dáiríre atá ann.

Geallaim go bhfuil gach is féidir a dhéanamh á dhéanamh agus go bhfuil aird iomlán an Gharda Síochána faoi láthair ar gach tacaíocht agus cúnamh agus is féidir a chur ar fáil do na póilíní sa RA.  Tá údaráis na nGardaí i dteagmháil dhíreach ar bhonn leanúnach lena gcomhpháirtithe slándála sa RA.

Tá teagmháil leanúnach idir mé féin agus mo Roinnse leis an nGarda Síochána.  Chas mé le Coimisinéir na nGardaí agus le baill eile de bhainistíocht shinsearach an Gharda Síochána aréir. Rinne an Coimisinéir O'Sullivan cur síos ar an teagmháil leanúnach atá idir na Gardaí agus a gcomhghníomhaireachtaí sa RA.  Ar ndóigh, ní bheadh sé ceart aon sonraí eile maidir leis an bhfiosrúchán atá ar bun sa RA a thabhairt le fios.  Cuirfidh an Garda Síochána an méid eolais agus is féidir, nuair is féidir, ar fáil don phobal, agus cinnteoidh freisin nach gcuirtear isteach ar an bhfiosrúchán ar aon bhealach.

Dar le saineolaí a dhéanann measúnú ar bhagairtí, cé go bhféadfadh sé tarlú go ndéanfaí ionsaí ar an tír seo, ní dóigh go dtarlóidh sé, níl aon eolas sainiúil ann go bhfuil aon bhagairt ann d'Éirinn ó sceimhlitheoireacht idirnáisiúnta.  Bíonn an Garda Síochána i mbun athbhreithniú seasta agus gníomhach ar an leibhéal bagartha ón bhfoinse seo.  Tá gach beart oibríochta is gá i ndáil le faisnéis, acmhainní idirghabhála speisialta atá an-traenáilte agus feistithe agus acmhainní tacaíochta náisiúnta eile i bhfeidhm ag na Gardaí. Tacaíonn scileanna agus acmhainní suntasacha Óglaigh na hÉireann leis sin, nuair is gá.

Tá na hacmhainní agus tacaíochtaí is gá á dtabhairt don Gharda Síochána.  Cuireadh maoiniú breise ar fáil chun tabhairt faoi sceimhlitheoireacht anuraidh chun aghaidh a thabhairt  ar na riachtanais oibríochtúla a aithníodh i ndáil le trealamh agus traenáil.   Chomh maith leis sin, bunaíodh Aonad Freagartha Faoi Airm ar leithligh do Réigiún Bhaile Átha Cliath, tá níos mó ragoibre á dhéanamh agus tá dlús faoi phearsanra a bhfuil an traenáil chuí orthu a earcú.

CRÍOCH

Fís Amháin Státseirbhís