Thug Leo Varadkar TD, an Taoiseach, ordú don Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais an tseachtain seo caite cuardach agus aisghabháil taifead a dhéanamh agus tuarascáil a chur le chéile ina leagfar amach an dul chun cinn atá déanta ar mholtaí Thuarascáil Toland a chur chun feidhme. 

Tá na doiciméid seo a leanas á bhfoilsiú ag an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais tráthnóna (Dé Luain an 27 Samhain): 

  1. Tuarascáil eatramhach ar chuardach agus aisghabháil taifead (dar dáta an 24 Samhain 2017)

  2. An tuarascáil deiridh ar an gcuardach agus aisghabháil taifead (dar dáta an 27 Samhain 2017)

  3. Dhá shnáithe ríomhphoist a aimsíodh le linn an cuardach agus aisghabháil taifead a dhéanamh (cuireadh iad faoi bhráid an Bhinse um Nochtuithe)

  4. Litir ón mBinse um Nochtuithe chuig an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais (dar dáta an 22 Samhain 2017)

  5. Tuarascáil ina leagtar amach an dul chun cinn ar Thuarascáil Toland a chur chun feidhme

CRÍOCH 

Fís Amháin Státseirbhís