22 Samhain 2018

‘Táim eolach ar líomhaintí a rinneadh san Irish Examiner inniu maidir le faireachas i bpríosúin. Rinneadh na sonraí faoi na líomhaintí trí bhíthin mionnscríbhinn in imeachtaí cúirte a bhain le rún a bhí ag Seirbhís Phríosúin na hÉireann oifigeach príosúin a aistriú go sealadach.

Cé go bhfuil srian orm nithe áirithe a rá faoi imeachtaí atá os comhair na gcúirteanna agus nár cheart a mheas gur tuairim ar na himeachtaí sin é rud ar bith a deirim, ardaíonn na líomhaintí sin fadhbanna tromchúiseacha nach mór aghaidh a thabhairt orthu. Dá bhrí sin, d’iarr mé ar Patricia Gilheaney, an Cigire neamhspleách Príosún, réamh-imscrúdú práinneach a dhéanamh ar na líomhaintí chun na fíricí a dhéanamh amach a mhéid is féidir.  Chomh maith leis sin, d’iarr mé cruinniú le Don Culliton, Stiúrthóir Gníomhach Sheirbhís Phríosúin na hÉireann, inniu.

Imscrúdú reachtúil faoi alt 31 d’Acht na bPríosún 2007 a bheidh san imscrúdú sin.  Tá oibleagáid reachtúil ar ghobharnóirí príosúin agus ar gach ball foirne príosúin obair i gcomhar leis an gCigire. Ina theannta sin, déantar foráil san alt sin don tuarascáil a leagan faoi bhráid Thithe an Oireachtais. 

Teastaíonn faireachas in amanna chun a chinntiú nach dtabharfar substaintí isteach i bpríosúin go neamhdhleathach agus, ar ndóigh, ní mór an faireachas sin a dhéanamh de réir an dlí. Ní mór a chur in iúl go soiléir nach bhfuil iontu sin ach líomhaintí agus ní mór dúinn a dhéanamh amach ar an gcéad dul síos an bhfuil siad fíorasach nó nach bhfuil.  Cabhróidh an réamh-imscrúdú sin go mór linn a bhreithniú cé ach is gá nó nach gá tabhairt faoi bhearta breise, amhail fiosrúchán níos foirmiúla, mar a éilíodh cheana féin.’

CRÍOCH

Fís Amháin Státseirbhís