30 Samhain 2017

D’fháiltigh Charlie Flanagan TD, an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, roimh fhoilsiú an dara Tuarascáil Eatramhach ón mBinse um Nochtuithe ar nithe a bhaineann leis an nGarda Keith Harrison.  

Ghabh an tAire buíochas leis an mBinse as a chuid oibre ar imscrúdú a dhéanamh ar na líomhaintí an-tromchúiseach faoi iompar míchuí ag Gardaí agus ag daoine a oibríonn i seirbhísí sóisialta.  

D’fháiltigh sé roimh phríomhchonclúid na tuarascála, is í sin nach raibh aon bhailíocht ag baint leis na líomhaintí a rinneadh in aghaidh na nGardaí agus an phearsanra seirbhísí sóisialta.

Críoch

Fís Amháin Státseirbhís