14 Samhain 2017

Thug an tArd-Rúnaí fógra foirmiúil don Aire inné á rá go bhfuil sé beartaithe aige dul ar scor i mí Feabhra, agus seirbhís 40 bliain a bheith curtha isteach aige ar ball.  Nótáladh é sin mar ábhar gnáthaimh ag cruinniú an Rialtais inniu.

CRÍOCH

Fís Amháin Státseirbhís