18 Eanáir 2016

 

Tá Ordú sínithe ag an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, Proinséas Mhic Gearailt T.D., inniu lena gcuirtear tosach feidhme le príomhfhorálacha an Achta um Leanaí agus Cóngais 2015 a bhaineann le caomhnóireacht, coimeád agus rochtain.

Dhearbhaigh an tAire Mhic Gearailt “go dtiocfaidh athchóirithe suntasacha ar an dlí teaghlaigh in Éirinn i bhfeidhm le héifeacht an 18ú Eanáir, a rachaidh i bhfeidhm ar chaomhnóireacht, coimeád agus rochtain.

 

“Comhlíonann na h-athchóirithe seo an rún daingean a bhí ag an Rialtas i gClár an Rialtais leis an dlí teaghlaigh a nuachóiriu chun socruithe a dhéanamh do réadúlacht shaol an teaghlaigh. Tairgeann na hathchóirithe seo réitigh na 21ú aoise do cheisteanna na 21ú aoise.”
 

Áirítear cuid díobh seo a leanas le roinnt den phríomh-athchóiriú a bhfuil tosach feidhme le cur leis inniu:

 

Lena chois sin, den chéad uair, déanfar caomhnóirí a leanaí d’aithreacha neamhphósta go huathoibríoch má chomhlíonann siad ceanglas comhchónaitheachta. Déanfar caomhnóir an linbh go huathoibríoch d’athair neamhphósta, a chónaíonn in aontíos ar feadh 12 mhí le máthair an linbh, lena n-áirítear 3 mhí tar éis bhreith an linbh. Ní foráil siarghabhálach é seo, mar sin, ní bhfaighfear caomhnóireacht go huathoibríoch ach amháin i gcás go mbeidh na tuismitheoirí ina gcónaí le chéile ar feadh 12 mhí ar a laghad tar éis 18 Eanáir 2016.

 

Dúirt an tAire: “Aithnítear leis na hathchóirithe seo go bhfuil saol an teaghlaigh ag éirí níos ilghnéithí. Glactar cur chuige leanbhlárnach ina leith leis na hathchóirithe, agus tabharfar tús áite do leas an linbh agus cúirt ag déanamh machnaimh i gcásanna dlí teaghlaigh.”


“Leis na hathruithe seo, táthar ag aithint go háirithe go mbíonn leastuismitheoirí nó páirtí comhchónaitheach tuismitheora ag tógáil go leor leanaí. Beidh leas-tuismitheoirí, páirtithe sibhialta agus comhchónaitheacha in ann iarratas a dhéanamh ar chaomhnóireacht nó ar choimeád linbh. Beidh sé níos éasca do sheantuismitheoirí agus do na príomhdhaoine eile i saol linbh iarratas ar rochtain a dhéanamh.”

Chuir an tAire Mhic Gearailt críoch leis á rá: “Aithnítear leis na hathchóirithe seo an ról ríthábhachtach a bhíonn ag tuismitheoirí agus an gá a bhíonn ag leanbh go gcoinneofaí caidrimh dháiríre ar bun leis an mbeirt tuismitheoir.”

A Chríoch…/

 


Nótaí d’Eagarthóirí:
Cuireann an tOrdú um an Acht um Leanaí agus Cóngais 2015 (Tosach Feidhme Forálacha Áirithe) 2016 tosach feidhme inniú le forálacha sonraithe de Chodanna 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 agus 13 den tAcht um Leanaí agus Cóngais 2015.

Baineann na forálacha seo le caomhnóireacht, coimeád, rochtain agus cothabháil go príomha.


Is iad seo a leanas na príomhfhorálacha a thagann i bhfeidhm inniu, an 18ú Eanáir 2016:

 

 

Fís Amháin Státseirbhís