An 1 Meitheamh 2017 

Thug an Tánaiste agus an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, Frances Fitzgerald TD, feidhm inniu d'Acht na gCúirteanna 2017 faoina mbeidh an tríú rogha íocaíochta ann i ndáil le cionta tráchta.

Dúirt an Tánaiste: "Is mar thoradh ar obair atá ar bun go leanúnach le roinnt blianta, idirghníomhú idir mo Roinnse, an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, An Garda Síochána agus an tSeirbhís Chúirteanna atá an tríú rogha íocaíochta seo ar fáil anois."

"Go dtí an 1 Meitheamh 2017, ní raibh ach dhá rogha chun cion Fógra Muirear Seasta a íoc sula n-eiseofaí toghairm chuig duine le dul os comhair cúirte. Bíonn 28 lá ag duine ar dtús an muirear seasta a íoc, ansin  28 lá eile an muirear seasta móide 50% den mhuirear a íoc."

"Ligfidh an tríú rogha íocaíochta seo do dhaoine an muirear seasta móide 100% den mhuirear a íoc ó sheirbheáiltear an toghairm go dtí 7 lá roimh an dáta a bhfuil duine le bheith os comhair cúirte."

"Má roghnaíonn duine an tríú rogha íocaíochta, ní leanfar leis na himeachtaí agus ní bheidh ar an té sin dul os comhair cúirte."

"Ba chóir go mbeadh ardú ar na rátaí íocaíochta mar thoradh air seo agus laghdú ar lion na gcásanna i ndáil le cionta ar bhóithre a théann chomh fada leis an gcúirt."

CRÍOCH

Fís Amháin Státseirbhís