Tá trí acmhainn shorochtana le cur ar fáil d’íospartaigh

13 Meitheamh 2018

 

Rinne Charlie Flanagan TD, an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, seoladh inniu ar fheachtas nua ‘Bíodh do Chearta ar Eolas agat’.  Is é aidhm an fheachtais seo, atá á reáchtáil ag Líne Chabhrach Íospartaigh na Coireachta, tuiscint a mhéadú ar na cearta nua a thugtar d’íospartaigh leis an Acht um Cheartas Coiriúil (Íospartaigh na Coireachta), 2017.

Áirítear leis an bhfeachtas ‘Bíodh do Chearta ar Eolas agat’ trí acmhainn a úsáideann Béarla soiléir chun cabhrú le híospartaigh na coireachta, agus leis na daoine a thugann tacaíocht dóibh, tuiscint a ghnóthú ar na cearta nua atá acu.  Tá na hacmhainní comhdhéanta de leabhrán faisnéise, de shuíomh Gréasáin agus d’fhíseán. Tugtar míniú iontu ar na cearta, go háirithe i réimsí amhail an ceart chun faisnéise agus soláthar tacaí áirithe agus cosanta.

Cistíodh an tionscadal le tacaíocht ó Chiste na gCuntas Díomhaoin agus ó Oifig Íospartaigh na Coireachta sa Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais.

Ag labhairt dó ag an ócáid, dúirt an tAire Flanagan: “Tá Líne Chabhrach Íospartaigh na Coireachta ar cheann de phríomhsheirbhísí tacaíochta straitéisí na tíre seo d’íospartaigh agus is foinse luachmhar cabhrach do gach íospartach agus do na daoine a thugann tacaíocht dóibh a bheidh sna hacmhainní nua seo atá áisiúil don úsáideoir agus a forbraíodh trí úsáid a bhaint as cistiú Cuntas Díomhaoin a fuair an Roinn seo.”

Tá suíomh Gréasáin chearta íospartaigh na coireachta ar fáil ag CrimeVictimsRights.ie.

Is féidir teagmháil a dhéanamh saor in aisce le Líne Chabhrach Náisiúnta Íospartaigh na Coireachta ach glao a chur ar 116 006.  Is féidir le daoine aonair teachtaireacht téacs a sheoladh chuig 085 133 7711 nó ríomhphost a sheoladh chuig info@crimevictimshelpline.ie le haghaidh tacaíocht a fháil.

CRÍOCH

 

Nótaí d’Eagarthóirí

Gnáthuaireanta oscailte na Líne Cabhrach:

An Luan, an Chéadaoin agus an Aoine: 10.00 go dtí 17.00

An Mháirt agus an Déardaoin: 9.30 go dtí 18.30

An Satharn: 14.00 go dtí 16.00

An Domhnach: Dúnta

Is féidir le daoine aonair glao a chur ar an Líne Chabhrach am ar bith lasmuigh de na huaireanta sin agus teachtaireacht a fhágáil. Tabharfar glao ar ais orthu tar éis don Líne Chabhrach oscailt an athuair.

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Íospartaigh na Coireachta), 2017 

Fís Amháin Státseirbhís