9ú Bealtaine

Fuair an Tánaiste agus an tAire Dlí agus Cirt Frances Fitzgerald aontú an Rialtais inniu Kathleen O'Toole Uasal a ainmniú don phost mar chathaoirleach ar an gCoimisiún ar Thodhchaí na Póilíneachta in Éirinn. Bhí Kathleen O'Toole, atá ina Ceannaire ar Phóilíní Seattle faoi láthair, ina Príomhchigire ar Chigireacht an Gharda Síochána idir 2006 agus 2012. Bhí sí ina Ceannaire ar Phóilíní Bostúin idir 2004 agus 2006.

Bhí sí ina ball de Choimisiún Neamhspleách Póilíneachta Thuaisceart Éireann freisin (Coimisiún Patten) a bunaíodh i 1998 chun cúrsaí póilíneachta Thuaisceart Éireann a fhiosrú. 

Níl aon amhras ón taithí agus saineolas ar leith atá ag Kathleen O'Toole ach go bhfuil na cáilíochtaí ar leith aici don obair thábhachtach seo a bheidh le déanamh ag an  gCoimisiún. 

Déanfaidh an Coimisiún gach gné den phóilíneacht, lena n-áirítear feidhmeanna reatha an Gharda Síochána, a fhiosrú go cuimsitheach. 

Déanfaidh an Tánaiste na téarmaí tagartha a thabhairt i gcrích tar éis comhairliúchán agus tá súil aici iad a chur os comhair an Rialtais go luath.

CRÍOCH

Fís Amháin Státseirbhís