Tá ról na nGnóthaí Corparáideacha mar bhuntaca ag gach ceann de Chuspóirí Straitéiseacha na Roinne.  Cinntíonn an rannán seo go mbíonn an tacaíocht a bhfuil géarghá léi ar fáil chun go mbainfidh an Roinn amach a spriocanna straitéiseacha go léir. Tá freagracht faoi leith air as bainistíocht acmhainní agus athrú eagraíochtúil marthanach.

Tá freagracht ar Ghnóthaí Corparáideacha as cuid de ghníomhaireachtaí na Roinne – cosúil leis an mBord um Chúnamh Dlíthiúil, an tÚdarás Clárúcháin Maoine, srl. – a rialú agus maoirseacht a dhéanamh orthu.

Tá Gnóthaí Corparáideacha freagrach as:

 

Fís Amháin Státseirbhís