Comhionannas & Imeascadh

Cuireann an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannas sochaí chothrom, fhulangach chomhbhách chun cinn.

Tá rún daingean againn cláir a thionscnamh agus tacú le cláir lena bhforbraítear sochaí níos comhbháiche agus fulangaí, ina gcuirtear agus ina dtugtar comhionannas deiseanna chun cinn agus ar aghaidh. Leanaimid ar aghaidh leis an obair seo a fhorbairt trí aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna a bhaineann le comhionannas, idirdhealú agus éagsúlacht ó thaobh inscne, fostaíochta, ciníochais, míchumais agus aon sciar eile den tsochaí ar gá aire a thabhairt air.

Tagann ár n-oibleagáidí sna réimsí seo ní amháin ó thiomantais Rialtais ach freisin ó bhallraíocht na hÉireann i gcomhlachtaí idirnáisiunta amhail an AE, Comhairle na hEorpa, na Náisiúin Aontaithe agus an Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair.

 

Sa roinn seo, faigh amach faoi na nithe seo a leanas:
 


Tuilleadh eolais

Chun níos mó a fháil amach, tabhair cuairt ar an leagan Béarla dár suíomh gréasáin – táimid ag obair ar an leagan Gaeilge faoi láthair. 

Fís Amháin Státseirbhís