Ról Rannáin na nGardaí

Déanann Rannán na nGardaí sa Roinn maoirseacht ar sholáthar acmhainní don Gharda Síochána agus cothaíonn maoirseacht orthu. Is é an rannán an príomhnasc idir an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus an Garda Síochána maidir leis na cúrsaí seo.

Déanann Rannán na nGardaí ionadaíocht freisin thar ceann an Aire i bpléití le gníomhaireachtaí agus le comhlachtaí eile ar chúrsaí ábhartha mar chaingne dlí, cúrsaí AE, rialachas agus soláthar acmhainní go ginearálta.

Faigheann an Rannán tuairiscí ón nGarda Síochána maidir le cúrsaí atá ábhartha d’fheidhmiú agus d’úsáid acmhainní na nGardaí, baint amach a chuspóirí agus cúrsaí a bhaineann le feidhmíocht agus le rialachas an fhórsa. Baintear úsáid as na tuairiscí seo le ceadú don Aire a dualgais bhunreachtúla agus reachtúla a dhéanamh vis-à-vis an Rialtas agus an tOireachtas (reachtas).

Cé is moite de dhualgais riaracháin ghinearálta a dhéileálann le comhfhreagras chuig an Aire, iarratais ar Shaoráil Faisnéise, ceisteanna parlaiminteacha agus gnó parlaiminteach eile, déileálann an fhoireann sa Rannán freisin leis na saincheisteanna atá liostaithe thíos.

 Áirítear ar an bpríomhualach oibre reatha:

 

Is féidir tuilleadh eolais ar a leanas a fháil ach cuairt a thabhairt ar leagan Béarla ár suímh gréasáin:

Fís Amháin Státseirbhís