Réamhrá

Tá An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais meáite ar chuidiú le teacht ar réiteach do na saincheisteanna atá fós le socrú i bPróiseas Síochána Thuaisceart Éireann. Tá an Roinn meáite ar dheireadh a chur le paraimíleatachas de gach sórt ar oileán na hÉireann agus ar thacú leis na forais dhaonlathacha i dTuaisceart Éireann.

Cothaíonn an Roinn, freisin, comhoibriú idir Tuaisceart Éireann agus Poblacht an hÉireann ó thaobh ceartais choiriúil agus póilíneachta de.
 

Le haghaidh tuilleadh eolais ar:

féach ar an leagan Béarla dár suíomh gréasáin


 

Fís Amháin Státseirbhís