Tá freagracht orainn maidir le forbairt straitéiseach beartais phionósaigh agus le feidhmiú na moltaí ar athchóiriú pionósach an Ghrúpa Athbhreithnithe ar Bheartas Pionósach a thiomáint.


Is í aidhm ár mbeartais phionósaigh go mbeadh Éire ina láthair níos sábháilte agus níos córa.

Cé go bhfuil pionós dóibh siúd a dhéanann coir ina ghné lárnach dár gcóras dlí agus cirt, tá athchóiriú agus athimeascadh ciontóirí i gcroílár ár gcóras coiriúil. Is é seo an bealach is fearr le laghdú ar athchiontóirí a bhaint amach. 
Chun é seo a dhéanamh oibrímid leis na príomhghníomhaireachtaí atá i gceist – Seirbhís Phríosúin na hÉireann agus an tSeirbhís Phromhaidh.


Cuirimid comhairle ar fáil don Aire maidir le cúrsaí pionósacha agus táimid freagrach as ceapacháin Aireachta do:

 Bíonn idirchaidreamh againn freisin le hOifig an Chigire Príosún.

Is féidir tuilleadh eolais ar seo a leanas a fháil ach cuairt a thabhairt ar leagan Béarla ár suímh gréasáin:

 

Fís Amháin Státseirbhís