Ráiteas Misin

Ag obair le chéile chun slándáil phobail agus náisiúnta a chur ar aghaidh, chun dlí agus ceart agus comhionannas a chur chun cinn agus cearta an duine a chosaint.

Is iad seo a leanas ár luachanna:

 

Is iad seo a leanas ár gcuspóirí:


Tuilleadh Faisnéise:

Is féidir leat teacht ar mhionsonraí iomlána faoinár straitéis i Ráiteas Straitéise 2016-2019 na Roinne.

 

 

Fís Amháin Státseirbhís