Sa roinn seo is féidir leat teacht ar eolas faoin tSaoráil Faisnéise (FOI). 

Chomh maith leis sin, is féidir leat teacht ar liosta d’Oifigigh Phoiblí Ainmnithe a oibríonn sa Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais, faoi mar a cheanglaítear le hAlt 6(4) den An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015.

Is féidir teacht ar eolas maidir le Tuairisceáin um Íoc Pras don Roinn agus dá gníomhaireachtaí ar an suíomh Béarla atá againn.

 

Fís Amháin Státseirbhís