Ról na Preasoifige

 

Bíonn an ceannasaí cumarsáide agus foireann na preasoifige ag déileáil leis na meáin thar ceann an Aire, na nAirí Stáit agus na Roinne.

Bíonn freagracht fhoriomlán ar an gceannasaí cumarsáide as gníomhaíochtaí agus cumais chumarsáide na Roinne a bhainistiú agus a fhorbairt ar leibhéal straitéiseach, lena n-áirítear freagracht as foireann na Preasoifige.

Is iad foireann na Preasoifige an chéad phointe teagmhála le haghaidh fiosrúchán ó na meáin chumarsáide. Tacaíonn an Phreasoifig leis an gceannasaí cumarsáide freisin ina ról ó thaobh caidreamh leis na meáin a chomhordú trasna na Roinne.

 

Sonraí Teagmhála:

Ceannasaí Cumarsáide

Patrick Forsyth

Teil: +353 1 602 8317

Rphost: pressoffice@justice.ie

 

Preas-Oifigeach

Ian Kelleher

Teil: +353 1 602 8328

Rphost: pressoffice@justice.ie

 

Preas-Oifig na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais

Niall Colgan Teil: +353 1 602 8712

Andrew Kelly Teil: +353 1 602 8358

Rphost: pressoffice@justice.ie

 

Seoladh:

An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais,
51 Faiche Stiabhna,
Baile Átha Cliath 2
D02 HK52

Is féidir breathnú ar ghrianghrafanna inár ngailearaí grianghrafanna 

 

Tuilleadh Faisnéise

Lean muid ar Twitter @DeptJusticeIRL  
 

Breathnaigh ar ár gcuntas YouTube  

Fís Amháin Státseirbhís