29 Lúnasa 2015

D’fháiltigh an tAire  Dlí agus Cirt agus  Comhionannais, Proinséas Mhic Gearailt, roimh shíniú an Uachtaráin inniu ar an Acht um an gCeathrú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Comhionannas Pósta), 2015.  Tugann seo éifeacht do leasú an bhunreachta chun an fhoráil nua seo a chur san áireamh “Féadfaidh beirt, gan beann ar a ngnéas, conradh pósta a dhéanamh de réir dlí.” Rinne an pobal seo a fhaomhadh sa reifreann a tionóladh ar na mallaibh.

Tabharfaidh an Rialtas ar aghaidh anois Bille an Phósta, 2015, agus déanfaidh seo na hathruithe is gá sa dlí reachtach atá ann chun go gcuirfidh sé  an fhoráil nua bhunreachtúil seo i bhfeidhm agus tabharfar an Bille seo isteach i nDáil Éireann i mí Mheán an Fhómhair.

Fís Amháin Státseirbhís