29 Lúnasa 2015

“Is lá an-stairiúil é seo inar síníodh isteach sa dlí an Bille chun an Bunreacht a leasú agus anois tá cinneadh na ndaoine, mar a léiríodh é sa reifreann a bhí ar siúl i mí na Bealtaine, curtha i bhfeidhm. Tá lúcháir orm go bhfuil an próiseas seo tagtha chun barrchríche.  

Thosaigh an próiseas i 2011 nuair a rinne an Rialtas comhghnóthas chun ceist an phósta comhghnéis a chur faoi bhráid an Tionóil Bhunreachtúil. Rinne an Tionól moladh ar son leasú an Bhunreachta, chuir an Rialtas seo an reachtaíocht chuí ar aghaidh agus ceadaíodh seo ag Tithe an Oireachtais. Rinne na daoine an cinneadh stairiúil agus fadbhreathnaitheach ag reifeann mhí na Bealtaine agus tá an Bunreacht leasaithe anois. 

Is cuimhin linn go maith an t-atmaisféar iontach a spreag toradh an reifrinn i mí na Bealtaine agus sna seachtainí atá romhainn anois, feicfidh muid Bille an Phósta 2015 á thabhairt isteach chun na hathruithe is gá a dhéanamh sa dlí agus chun gur féidir le beirt pósadh in Éirinn 2015, gan beann ar a ngnéas. Gabhaim buíochas ó chroí arís le gach uile dhuine a bhí páirteach sa phróiseas seo.”

Fís Amháin Státseirbhís