28 Lúnasa 2015

D’fháiltigh an tAire Stáit do Phobail Nua, Cultúr agus Comhionannas Aodhán Ó Ríordáin TD roimh fhógra an Aire Oideachais Jan O’Sullivan TD, go mbeidh teacht ag mic léinn atá sa Chóras Cosanta (nach bhfuil faoi réir Ordú Díbeartha) ar thacaíocht mac léinn ó mhí Mheán an Fhómhair i leith.

Seo a dúirt an tAire Stáit i ndiaidh dó an fógra a dhéanamh:

“Molaim an tAire O’Sullivan as scéim a chumadh a ligfidh do mhic léinn a rinne an Ardteistiméireacht anseo agus a chaith cúig bliana nó os a chionn i gCóras Scolaíochta na hÉireann teacht ar thacaíocht mac léinn.

“Déanfar an moladh nua a riaradh ar bhonn píolótach ar aon dul le Scéim Deontais na Mac Léinn mar atá.  Tabharfaidh sé seo deis don líon beag mac léinn ar chuir sé seo isteach orthu gach bliain chun pleanáil a dhéanamh ar a saol ar dhóigh cosúil lena gcomhscoláirí.

“Roimhe seo chonacthas dúinne go bhfuair mic léinn sa Chóras Cosanta pointí an-arda ar fad ach nárbh fhéidir leo leanstan leis an oideachas mar nach raibh teacht acu ar thacaíocht.  Is ábhar sásaimh dom nach amhlaidh an scéal ó mhí Mheán an Fhómhair ar aghaidh.

“Bhí an moladh seo ar cheann de na moltaí a bhí i dTuairisc McMahon maidir leis an bPróiseas Cosanta agus a foilsíodh ar na mallaibh agus a cuireadh faoi bhráid na comh-aireachta chun go mbreathnófaí air.”

Fís Amháin Státseirbhís