Is iondúil go ndéantar earcú don Roinn trí earcaíocht oscailte chuig an Státseirbhís a dhéanann an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí. Tá tuilleadh eolais ar earcaíocht ar fáil ón tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí (Teil. + 353 1 8587400, www.publicjobs.ie)

Rinne an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí tairseach eolais do chéimithe a bhfuil eolas á lorg acu maidir le deiseanna gairme sa tSeirbhís Phoiblí a sheoladh le déanaí. Déanann an tSeirbhís Chúirteanna, an Bord um Chúnamh Dlíthiúil, Coimisiún Ombudsman an Gharda Síochána, An Garda Síochána agus an tSeirbhís um Chlárúchán Maoine earcaíocht tríd an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí, chomh maith.

 

Tuilleadh Eolais

Má tá ceisteanna faoi leith agat, déan teagmháil, le do thoil, le:

Ceisteanna maidir le Bainistíocht Fostaithe agus Caidreamh Fostaithe:

Rphost: hradmin@justice.ie

 

Ceisteanna maidir le Bainistíocht Eolais agus Bainistíocht Seirbhíse:

Rphost: corporatelearning@justice.ie

 

Ceisteanna maidir le Straitéis an Fhórsa Oibre agus Forfheidhmiú:

Rphost: recruit@justice.ie

 

Intéirneachtaí

Tá an Roinn rannpháirteach sa Chlár Náisiúnta Intéirneachta agus is féidir tuilleadh eolais a fháil faoin scéim ar shuíomh gréasáin Job Bridge.

Fís Amháin Státseirbhís