28 Deireadh Fómhair 2015

 

Bunaíodh an dara Cúirt Choiriúil Speisialta le hOrdú Rialtais ar an 14 Nollaig 2004 agus táthar á tabhairt ar an saol tríd an Rialtas do cheapadh seachtar breitheamh ar bhinse na Cúirte sin tráthnóna inniu; orthusan tá triúr breitheamh den Ard-Chúirt, beirt bhreitheamh den Chúirt Chuarda agus beirt bhreitheamh den Chúirt Dúiche.

 

D’fháiltigh an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, Proinséas Mhic Gearailt, TD, roimh  cheapachán seachtar breitheamh chun an dara Cúirt Choiriúil Speisialta, agus í ag rá,

“B’ábhar imní dom riaráiste na gcásanna sa Chúirt Choiriúil Speisialta agus moill suas le dhá bhliain ar na cásanna ag teacht chun trialach. Deimhníonn an dara Cúirt Choiriúil Speisialta seo do theacht ar an saol tiomantas an Rialtais seo a chinntiú go dtabharfar chun láimhe go tapa iad siúd a dhéanann coireanna tromchúiseacha a chuireann isteach ar shlándáil an Stáit, nó cionta áirithe coireachta eagraithe.”

 

Faoi láthair, is é Meitheamh 2017 an chéad dáta eile atá ar fáil chun cásanna a éisteacht os comhair na Cúirte Coiriúla Speisialta atá ann faoi láthair (sin moill de nach mór 20 mí). Is moill shuntasach í seo agus, ag cur na cineálacha áirithe coireanna lena mbaineann an chúirt sin san áireamh, mheas an Rialtas gur chuí an dara Cúirt Choiriúil Speisialta a thabhairt ar an saol trí bhreithiúna a cheapadh ar bhinse na Cúirte sin.

 

Déantar socrú le hAlt 38 (1) den Acht um Chiontaí in Aghaidh an Stáit, 1939, maidir le Cúirteanna Coiriúla Speisialta a bhunú.  Ar an 30 Bealtaine 1972, bhunaigh an Rialtas Cúirt Choiriúil Speisialta. Foráiltear le hAlt 38 (2) den Acht go bhféadfaidh an Rialtas, pé uair is dóigh leo is gá nó is inmhianaithe sin a dhéanamh, an méid sin cúirteanna sa bhreis is oiriúnach leo a bhunú.

 

DEIREADH.../

 

Nóta le haghaidh Eagarthóirí:

 

Fís Amháin Státseirbhís