Ionas gur fearr is féidir linn déileáil le d’fhiosrúchán, déan do mhachnamh le do thoil faoin rogha acu seo a leanas is gaire a thagann don chás.

Má bhí comhfhreagras agat roimhe seo leis an Roinn nó le ceann de na hOifigí nó de na Gníomhaireachtaí a thagann faoina coimirce, chuideodh sé linn an cás a shonrú agus próiseáil a dhéanamh ar an gcás dá luafá an uimhir thagartha.

 

An mbaineann d’fhiosrúchán le cúrsaí inimirce?

Má bhaineann, ní mór duit teagmháil a dhéanamh le Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann. Ní bheidh ar chumas rannóg nó rannán eile de chuid na Roinne cuidiú leat más le cúrsaí inimirce a bhaineann an cás.

 

An iarraidh Saorála Faisnéise is mian leat a dhéanamh?

Tá tuilleadh eolais faoi Shaoráil Faisnéise ar fáil anseo. Ba cheart gach iarraidh a thagann faoi na hAchtanna SF a sheoladh chuig:

Seoladh An tOifigeach um Shaoráil Faisnéise
  An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
  51 Faiche Stiabhna
  Baile Átha Cliath 2
  D02 HK52
   
Fón: + 353 1 6028202  Ext. 8408/8417
Íosghlao: 1890 221 227  Ext. 8408/8417
Rphost: foi@justice.ie

 

An mian leat teagmháil a dhéanamh le ceann dár gcuid Oifigí nó Gníomhaireachtaí?

Cé go bhfuil rannóga agus rannáin éagsúla sa Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais féin, tá Oifigí agus Gníomhaireachtaí eile a thagann faoi choimirce na Roinne chomh maith.

Tugtar anseo liosta de na hOifigí agus Gníomhaireachtaí uile a thagann faoi scáth na Roinne. Sa chás gur le comhlacht acu sin a bhaineann fiosrúchán, is chuig an gcomhlacht sin féin ba chóir an comhfhreagras a sheoladh go díreach agus tá naisc le láithreán gréasán gach ceann de na comhlachtaí sa liosta thuas.

 

Fiosrúcháin eile

Sa chás nach mbaineann d’fhiosrúchán leis na catagóirí a leagtar amach thuas, is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Roinn leis an bpost, ar an teileafón nó le ríomhphost, mar seo a leanas:

 

 

Seoladh:  An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
  51 Faiche Stiabhna
  Baile Átha Cliath 2
  D02 HK52
   
Fón: +353 1 6028202
Íosghlao: 1890 221 227
Faics: + 353 1 661 - 5461
   
Website: www.justice.ie
Rphost: info@justice.ie

 

 

Tá teacht freisin ar shonraí comhfhreagrais maidir leis na Ranna Rialtais, na hOifigí Stáit agus na Gníomhaireachtaí Stáit, an Roinn seo agus na comhlachtaí a bhaineann léi san áireamh, in Eolaire an Stáit 2015.

 

Cá bhfuil an Roinn?

Seo mapa idirghníomhach d’ionaid na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus d’ionaid na nOifigí agus na nGníomhaireachtaí a thagann faoina coimirce.

 

Fís Amháin Státseirbhís