Béarla

Go dtí le déanaí, is ar shuíomh gréasáin na Seirbhíse Cúirteanna, www.courts.ie, a d’fhoilsítí go leictreonach an leagan oifigiúil Gaeilge de Rialacha Cúirte a bhí curtha ar fáil ag an Roinn. Ach tugtar anseo thíos anois an leagan oifigiúil Gaeilge de chomhdhlúthuithe 1986, 1997 agus 2001 ar Rialacha na nUaschúirteanna, na Rialacha Cúirte Dúiche agus na Rialacha Cúirte Cuarda, faoi seach.

 

Rialacha na nUaschúirteanna,1986

Rialacha Cúirte Dúiche, 1997

Rialacha Cúirte Cuarda, 2001

 

Tá faoin Roinn an leagan oifigiúil Gaeilge de na Leasuithe ar na Rialacha sin atá curtha ar fáil aici go dtí seo, agus atá foilsithe go leictreonach ar shuíomh thuasluaite sin na Seirbhíse Cúirteanna, a chur ar fáil ar an suíomh seo, chomh maith. Faoin tráth seo, tá os cionn 100 Leasú ar Rialacha na nUaschúirteanna, 1986, mar shampla, foilsithe ag an Roinn. Tugtar ceann amháin de na Leasuithe sin anseo thíos anois, mar atá, Rialacha na nUaschúirteanna (An tAcht um an gCúirt Achomhairc, 2014), 2014.

 

Rialacha na nUaschúirteanna (An tAcht um an gCúirt Achomhairc, 2014), 2014

 

Tá teacht ar an leagan bunaidh Béarla de na Rialacha Gaeilge thuas ag na URL-anna seo a leanas faoi seach:

http://www.irishstatutebook.ie/eli/1986/si/15/made/en/print

 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/1997/si/93/made/en/print

 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2001/si/510/made/en/print

 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/485/made/en/print

 

 

Tá teacht ar na Rialacha seo a leanas ag an nasc seo a leanas:  Rialacha na nUaschúirteanna (Costais), 2019 – Ionstraim Reachtúil Uimh. 584 de 2019

Fís Amháin Státseirbhís