Ráiteas Ginearálta

Bunaíonn an beartas seo an chaoi a n-úsáidfidh an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais an t-eolas a bhailímid uait agus ó do chuairt ar ár suíomh gréasáin. Tá príobháideacht ár gcustaiméirí fíorthábhachtach dúinn. Tá meas iomlán againn ar do cheart chun príobháideachta, agus ní bhaileoimid aon eolas pearsanta fút ar an suíomh gréasáin seo gan do chead soiléir.

 

Bailiú agus Úsáid Eolais Theicniúil

Féadfaimid eolas ginearálta a bhailiú agus a stóráil chun críocha staitistiúla. Mar shampla, féadfaimid líon na gcuairteoirí ar leathanaigh dhifriúla dár suíomh gréasáin a chomhaireamh chun cuidiú linn iad a dhéanamh níos úsáidí do chuairteoirí. Ní aithníonn an t-eolas seo tú go pearsanta. Ní dhéanaimid ach an t-eolas seo a leanas faoi do chuairt a bhailiú agus a stóráil go huathoibríoch:

an fearann Idirlín (mar shampla, 'xcompany.com' má úsáideann tú cuntas rochtana Idirlín príobháideach, nó  'yourschool.edu' má cheanglaíonn tú ó fhearann ollscoile) agus seoladh IP (is uimhir í do sheoladh IP a shanntar go huathoibríoch do do ríomhaire gach uair a bhíonn tú ag scimeáil ar an Idirlíon) as a bhfaigheann tú rochtain ar ár suíomh gréasáin
an cineál brabhsálaí agus an cineál córas feidhmiúcháin a úsáidtear le rochtain a fháil ar ár suíomh
an dáta agus an t-am a bhfaigheann tú rochtain ar ár suíomh
na leathanaigh a dtugann tú cuairt orthu
má thug tú cuairt ar an suíomh gréasáin seo de chuid na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais ó nasc ar shuíomh gréasáin eile, seoladh an tsuímh gréasáin sin

Go hachomair, is í an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais amháin a úsáidfidh an t-eolas teicniúil, agus chun críocha staitistiúla agus riaracháin eile amháin.

 

Bailiú agus Úsáid Eolais Phearsanta

Ní bhainfear úsáid as an eolas a sholáthraíonn tú ar shuíomh gréasáin na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais ach ar mhaithe leis an gcuspóir sonraithe amháin. Agus tú ag seoladh teachtaireacht ríomhphoist chugainn, d'fhéadfadh sé tarlú go mbeadh tú ag seoladh eolais phearsanta chugainn, mar shampla d'ainm, do sheoladh, do sheoladh ríomhphoist. D’fhéadfaimis d'ainm, do sheoladh agus do sheoladh ríomhphoist a stóráil chun freagra a thabhairt ar d’iarratas nó chun teacht ar réiteach ar ábhar an ríomhphoist.

Ní dhéanfaidh an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais iarracht ar bith ainm aon chuairteora ar leith ar an suíomh gréasáin a aithint ná aon sonraí teicniúla a bhaineann le haon duine aonair a shainaithint. Is é an polasaí atá againn gan eolas teicniúil dá leithéid a bhaineann le daoine aonair a thugann cuairt ar an suíomh gréasáin a chur ar fáil d’aon tríú páirtí, ach amháin sa chás go n-éilíonn an dlí go gcaithfimid a leithéid d'eolas a nochtadh.

 

An Ceart Fianáin a Dhiúltú

Baineann an suíomh gréasáin seo úsáid as Google Analytics, seirbhís anailíse gréasáin a chuireann Google, Inc. ("Google") ar fáil. Baineann Google Analytics úsáid as "fianáin", téacschomhaid a chuirtear ar do ríomhaire, chun cuidiú leis an suíomh gréasáin anailís a dhéanamh ar mar a bhaineann úsáideoirí úsáid as an suíomh.

Tarchuirfear an t-eolas a ghineann an fianán, maidir leis an úsáid a bhaineann tú as an suíomh gréasáin (do sheoladh IP san áireamh), chuig Google ar fhreastalaithe sna Stáit Aontaithe, áit a stórálfar é. Bainfidh Google úsáid as an eolas sin chun measúnú a dhéanamh ar an úsáid a bhaineann tú as an suíomh gréasáin agus cuirfidh siad tuarascálacha i dtoll a chéile ar ghníomhaíocht an tsuímh gréasáin d'oibreoirí an tsuímh agus cuirfidh siad seirbhísí eile ar fáil freisin maidir le gníomhaíocht an tsuímh gréasáin agus úsáid an idirlín. Féadfaidh Google an t-eolas sin a aistriú chuig tríú páirtithe má éilíonn an dlí é sin, nó sa chás go ndéanann tríú páirtithe próiseáil ar an eolas thar ceann Google. Ní chomhcheanglóidh Google do sheoladh IP le sonraí ar bith eile atá i seilbh Google. Féadfaidh tú úsáid fianán a dhiúltú trí na socruithe cuí a roghnú ar do bhrabhsálaí. Ach, tabhair faoi deara le do thoil, má dhéanann tú sin, tá an baol ann nach mbeidh tú in ann na feidhmeanna iomlána ar an suíomh gréasáin seo a úsáid. Agus tú ag úsáid an tsuímh gréasáin seo, tá tú ag ceadú do Google sonraí fút a phróiseáil ar an mbealach atá luaite thuas agus ar mhaithe leis na cuspóirí atá luaite thuas.

 

Is iad seo a leanas ár sonraí teagmhála:
 

Address: An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
  51 Faiche Stiabhna
 

Baile Átha Cliath 2
D02 HK52

   
Íosghlao  1890 221 227
Rphost:   pagemaster@justice.ie


 

Fís Amháin Státseirbhís